دبیان ۱۲ منتشر شد

می‌توانید تصاویر زیر را بارگیری کنید

نصب اینترنتی

برای تمامی معماری‌ها (از سی‌دی‌های تکی کوچک تا مجموعه‌های کامل دی‌وی‌دی و بلوری)

بارگیری

زنده

دیسک‌های زنده برای استفادهٔ بدون نصب. نیازمند به‌روز رسانی پس از نصب

بارگیری

ابری

برای استفاده در محیط‌های ابری‌ای چون اوپن‌استک و آمازون

بارگیری